Ca ghép thận đầu tiên từ người hiến tạng nhiễm HIV còn sống

Ca ghép thận đầu tiên từ người hiến tạng nhiễm HIV còn sống

Người phụ nữ nhiễm HIV hiến thận: 'Tôi không muốn trở thành anh hùng của bất kỳ ai'

Người phụ nữ nhiễm HIV hiến thận: 'Tôi không muốn trở thành anh hùng của bất kỳ ai'

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới giữa hai người bị nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới giữa hai người bị nhiễm HIV

Lần đầu tiên trên thế giới ghép thận từ người hiến sống nhiễm HIV

Lần đầu tiên trên thế giới ghép thận từ người hiến sống nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới giữa 2 người bị nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới giữa 2 người bị nhiễm HIV

Lần đầu tiên thế giới thực hiện ghép thận từ người hiến nhiễm HIV

Lần đầu tiên thế giới thực hiện ghép thận từ người hiến nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên từ người hiến tạng nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên từ người hiến tạng nhiễm HIV

Người nhiễm HIV cũng có thể hiến tạng

Người nhiễm HIV cũng có thể hiến tạng

Lần đầu tiên ghép thận từ người hiến tạng nhiễm HIV

Lần đầu tiên ghép thận từ người hiến tạng nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới từ người hiến tạng nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên trên thế giới từ người hiến tạng nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên cho bệnh nhân nhiễm HIV

Ca ghép thận đầu tiên cho bệnh nhân nhiễm HIV

Lần đầu tiên ghép thận từ người hiến tạng bị nhiễm HIV

Lần đầu tiên ghép thận từ người hiến tạng bị nhiễm HIV