Nga: Hơn 3 tấn vàng từ trên trời rơi xuống

Nga: Hơn 3 tấn vàng từ trên trời rơi xuống

3,4 tấn vàng rơi từ máy bay xuống đất, người dân khoe nhặt được thỏi vàng 20 kg

3,4 tấn vàng rơi từ máy bay xuống đất, người dân khoe nhặt được thỏi vàng 20 kg

Máy bay bung cửa, vàng rơi khắp đường băng

Máy bay bung cửa, vàng rơi khắp đường băng

Máy bay Nga bung cửa, hơn 3 tấn vàng rơi xuống đất

Máy bay Nga bung cửa, hơn 3 tấn vàng rơi xuống đất

Hơn 3 tấn vàng thỏi trị giá gần nửa tỷ USD rơi từ máy bay chở hàng

Hơn 3 tấn vàng thỏi trị giá gần nửa tỷ USD rơi từ máy bay chở hàng

Hy hữu: Máy bay bị bung cửa, hơn 3,4 tấn vàng và kim cương rơi xuống đất

Hy hữu: Máy bay bị bung cửa, hơn 3,4 tấn vàng và kim cương rơi xuống đất

Máy bay Nga bung cửa, hơn ba tấn vàng rơi xuống đất

Máy bay Nga bung cửa, hơn ba tấn vàng rơi xuống đất

Rơi 3 tấn vàng, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Rơi 3 tấn vàng, máy bay hạ cánh khẩn cấp