'Cú lừa' ngoạn mục trong lịch sử quân sự thế giới

'Cú lừa' ngoạn mục trong lịch sử quân sự thế giới

Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, Liên Xô đã ngụy trang biến Điện Kremlin trở nên 'tàng hình' trước các...