Cơ hội phát triển mới cho du lịch tàu biển

Cơ hội phát triển mới cho du lịch tàu biển

Quảng Ninh: Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón chuyến tàu đầu tiên

Quảng Ninh: Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón chuyến tàu đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chào đón chuyến tàu đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long chào đón chuyến tàu đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón chuyến tàu khách đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón chuyến tàu khách đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón chuyến tàu đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón chuyến tàu đầu tiên

Cảng tàu du lịch quốc tế tư nhân đầu tiên của Việt Nam đón tàu 5 sao

Cảng tàu du lịch quốc tế tư nhân đầu tiên của Việt Nam đón tàu 5 sao

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón chuyến tàu đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón chuyến tàu đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón chuyến tàu đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón chuyến tàu đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón chuyến tàu khách đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai đón chuyến tàu khách đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón chuyến tàu khách đầu tiên

Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đón chuyến tàu khách đầu tiên