Kremlin tiết lộ kế hoạch mừng năm mới của Tổng thống Putin

Kremlin tiết lộ kế hoạch mừng năm mới của Tổng thống Putin

Tổng thống Putin thích đón Giao thừa với người thân và bạn bè nếu thời gian biểu cho phép ông làm như vậy,...