Chuyển nhượng tối 4/8: Lộ thời điểm MU nổ bom tấn; Barca nỗ lực có Neymar

Chuyển nhượng tối 4/8: Lộ thời điểm MU nổ bom tấn; Barca nỗ lực có Neymar

Lộ thời điểm MU nổ bom tấn; Barca nỗ lực có Neymar là hai trong số những tin chuyển nhượng nóng nhất tối 4/8.