Tàu vũ trụ Parker Solar Probe của Nasa ra mắt sứ mệnh 'chạm mặt trời'

Tàu vũ trụ Parker Solar Probe của Nasa ra mắt sứ mệnh 'chạm mặt trời'

Mỹ: NASA phóng tàu vũ trụ Parker Solar Probe thăm dò mặt trời

Mỹ: NASA phóng tàu vũ trụ Parker Solar Probe thăm dò mặt trời

NASA với tham vọng chinh phục Mặt trời

NASA với tham vọng chinh phục Mặt trời

Parker thám hiểm tới mặt trời

Parker thám hiểm tới mặt trời

Tàu vũ trụ 1,5 tỷ USD của NASA bắt đầu sứ mệnh chạm vào Mặt trời

Tàu vũ trụ 1,5 tỷ USD của NASA bắt đầu sứ mệnh chạm vào Mặt trời

Tàu thăm dò NASA bắt đầu sứ mệnh lịch sử 'chạm vào Mặt Trời'

Tàu thăm dò NASA bắt đầu sứ mệnh lịch sử 'chạm vào Mặt Trời'

NASA phóng tàu vũ trụ tiến sát Mặt trời

NASA phóng tàu vũ trụ tiến sát Mặt trời

Tàu vũ trụ của NASA hủy cất cánh vào phút chót

Tàu vũ trụ của NASA hủy cất cánh vào phút chót

NASA hoãn phóng tàu thăm dò Mặt Trời vào phút chót

NASA hoãn phóng tàu thăm dò Mặt Trời vào phút chót

NASA đếm ngược tới giờ phóng tàu vũ trụ đầu tiên chạm tới Mặt Trời

NASA đếm ngược tới giờ phóng tàu vũ trụ đầu tiên chạm tới Mặt Trời

Nasa chuẩn bị cho phóng tàu thăm dò năng lượng Mặt trời

Nasa chuẩn bị cho phóng tàu thăm dò năng lượng Mặt trời