Đặng Văn Lâm, thanh socola trong thùng rác và khát vọng trở lại

Đặng Văn Lâm, thanh socola trong thùng rác và khát vọng trở lại

Lần đầu gặp nhau, 'coach Jam' mở tủ lạnh, ném tất cả socola vào thùng rác. Văn Lâm đứng ngay đó, chết...