Bệnh lạ: Ngất thậm chí tử vong khi chạm vào nước

Vì bị dị ứng nước nghiêm trọng nên cô gái trẻ đặc biệt nhất ấy không thể tiếp xúc và chạm vào nước bình...