Đoàn thanh niên Cơ quan TƯ Hội được tiếp nhiệt huyết với 'Lửa Thanh xuân'

Đoàn thanh niên Cơ quan TƯ Hội được tiếp nhiệt huyết với 'Lửa Thanh xuân'

'Lửa Thanh xuân' - Ký ức một thời tuổi trẻ đáng tự hào

'Lửa Thanh xuân' - Ký ức một thời tuổi trẻ đáng tự hào

Ký ức về một thời thanh xuân đáng tự hào

Ký ức về một thời thanh xuân đáng tự hào

Trưng bày 'Lửa thanh xuân': Tiếp thêm nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Trưng bày 'Lửa thanh xuân': Tiếp thêm nhiệt huyết cho thế hệ trẻ

Nhà tù Hỏa Lò trưng bày triển lãm 'Lửa thanh xuân'

Nhà tù Hỏa Lò trưng bày triển lãm 'Lửa thanh xuân'

'Lửa thanh xuân'- Ký ức về thời thanh niên sôi nổi

'Lửa thanh xuân'- Ký ức về thời thanh niên sôi nổi

Di tích nhà tù Hỏa Lò trưng bày triển lãm 'Lửa thanh xuân'

Di tích nhà tù Hỏa Lò trưng bày triển lãm 'Lửa thanh xuân'