Thấy Phật, nghe Phật bằng niềm tin và căn lành

Thấy Phật, nghe Phật bằng niềm tin và căn lành

'Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành' trích từ kinh nào?

'Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành' trích từ kinh nào?

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

Đức Phật và những di huấn sau cùng

Đức Phật và những di huấn sau cùng

Điểm nhìn: Cái gốc của hoằng pháp

Điểm nhìn: Cái gốc của hoằng pháp

Cố kết xã hội và kinh Thánh cầu

Cố kết xã hội và kinh Thánh cầu

Chiêm nghiệm thực tế từ kinh luận

Chiêm nghiệm thực tế từ kinh luận

Thân thọ tâm pháp là một

Thân thọ tâm pháp là một

Thực hành đúng đắn Minh sát Tứ niệm xứ

Thực hành đúng đắn Minh sát Tứ niệm xứ

Phum Ma: ngôi chùa xưa bên đường vành đai biên giới

Phum Ma: ngôi chùa xưa bên đường vành đai biên giới

Ý nghĩa truyền đăng

Ý nghĩa truyền đăng

Hạnh phúc của người tu

Hạnh phúc của người tu

Niết-bàn & sanh tử đều là hoa đốm giữa hư không

Niết-bàn & sanh tử đều là hoa đốm giữa hư không

Sống đời một cây chuối

Sống đời một cây chuối

Ngón tay chỉ mặt trăng: Thông điệp kinh Lăng-già

Ngón tay chỉ mặt trăng: Thông điệp kinh Lăng-già

Nhân sự kiện Đức Thế Tôn Thành đạo: Thánh cầu hay phi Thánh cầu?

Nhân sự kiện Đức Thế Tôn Thành đạo: Thánh cầu hay phi Thánh cầu?

Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan với thực lý Duyên khởi

Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan với thực lý Duyên khởi

Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan với thực lý Duyên khởi

Y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan với thực lý Duyên khởi

Giác Ngộ số 1081 : Về việc từ bỏ và làm từ thiện

Giác Ngộ số 1081 : Về việc từ bỏ và làm từ thiện

TP. Hồ Chí Minh: Đại lễ tưởng niệm lần thứ 712 Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

TP. Hồ Chí Minh: Đại lễ tưởng niệm lần thứ 712 Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn

Tưởng niệm Đức Phật hoàng tại thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười

Tưởng niệm Đức Phật hoàng tại thiền viện Trúc Lâm Tháp Mười

Tôn tạo chùa - am Ngọa Vân

Tôn tạo chùa - am Ngọa Vân

TP.HCM : Trang nghiêm tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

TP.HCM : Trang nghiêm tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Xuân, Hạ, Thu, Đông… Rồi Lại Xuân: Thước phim đầy chiêm nghiệm về cuộc đời của quái kiệt điện ảnh Kim Ki Duk

Xuân, Hạ, Thu, Đông… Rồi Lại Xuân: Thước phim đầy chiêm nghiệm về cuộc đời của quái kiệt điện ảnh Kim Ki Duk

Có nên thờ tượng Phật bước đi?

Có nên thờ tượng Phật bước đi?

Có nên thờ tượng Phật bước đi?

Có nên thờ tượng Phật bước đi?

Bạc Liêu : Lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Bạc Liêu : Lễ tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tiểu sử và văn tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tiểu sử và văn tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tiểu sử và văn tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Tiểu sử và văn tưởng niệm Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông

Suy tư & nhận biết

Suy tư & nhận biết

Suy tư & nhận biết

Suy tư & nhận biết

Những dấu hiệu để nhận biết vị Thánh A-la-hán

Những dấu hiệu để nhận biết vị Thánh A-la-hán

Những dấu hiệu để nhận biết vị Thánh A-la-hán

Những dấu hiệu để nhận biết vị Thánh A-la-hán

Khóa IX Cao - Trung cấp giảng sư tốt nghiệp

Khóa IX Cao - Trung cấp giảng sư tốt nghiệp

Sắp ra mắt vở kịch 'Quan Âm Diệu Thiện'

Sắp ra mắt vở kịch 'Quan Âm Diệu Thiện'

Sắp ra mắt vở kịch 'Quan Âm Diệu Thiện'

Sắp ra mắt vở kịch 'Quan Âm Diệu Thiện'

Để Chánh pháp trường tồn

Để Chánh pháp trường tồn

Pháp sanh diệt

Pháp sanh diệt

Pháp sanh diệt

Pháp sanh diệt

Dục-tham ái & dục-mong muốn khác nhau thế nào?

Dục-tham ái & dục-mong muốn khác nhau thế nào?

Biết lắng nghe pháp

Biết lắng nghe pháp

Niềm tin vào Tam bảo và lòng tự tín của người Phật tử

Niềm tin vào Tam bảo và lòng tự tín của người Phật tử

Niềm tin vào Tam bảo và lòng tự tín của người Phật tử

Niềm tin vào Tam bảo và lòng tự tín của người Phật tử

Tha thứ như thế nào?

Tha thứ như thế nào?

Chùa Bằng mở lại khóa tu an lạc hàng tháng

Chùa Bằng mở lại khóa tu an lạc hàng tháng