Cửa hàng xăng dầu 'quên' giảm giá: Để điện thoại ở phòng nên không biết?!

Cửa hàng xăng dầu 'quên' giảm giá: Để điện thoại ở phòng nên không biết?!

Vụ cây xăng không giảm giá theo quy định: Sẽ xử phạt theo đúng quy định pháp luật

Vụ cây xăng không giảm giá theo quy định: Sẽ xử phạt theo đúng quy định pháp luật

Bộ Công Thương thông báo điều chỉnh, cây xăng Nghệ An vẫn 'quên' giảm giá

Bộ Công Thương thông báo điều chỉnh, cây xăng Nghệ An vẫn 'quên' giảm giá

Nghệ An: Dù xăng đã giảm giá, chủ cây xăng vẫn cố giữ giá cũ thêm 2 tiếng

Nghệ An: Dù xăng đã giảm giá, chủ cây xăng vẫn cố giữ giá cũ thêm 2 tiếng

Yêu cầu giảm giá, cây xăng ở Nghệ An 'quên' thực hiện

Yêu cầu giảm giá, cây xăng ở Nghệ An 'quên' thực hiện

Nghệ An: Cửa hàng xăng dầu 'quên' giảm giá theo quy định của Bộ Công Thương

Nghệ An: Cửa hàng xăng dầu 'quên' giảm giá theo quy định của Bộ Công Thương

Nghệ An: Cây xăng 'quên' giảm giá khi Bộ Công thương thông báo điều chỉnh

Nghệ An: Cây xăng 'quên' giảm giá khi Bộ Công thương thông báo điều chỉnh

Cây xăng tư nhân không chịu giảm giá khi Bộ Công Thương đã điều chỉnh

Cây xăng tư nhân không chịu giảm giá khi Bộ Công Thương đã điều chỉnh