Thành công của chương trình giảm nghèo ở Củ Chi

Thành công của chương trình giảm nghèo ở Củ Chi

Ngay đầu năm 2016, sau khi thành phố triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -...