EVN công bố thành lập Ban quản lý dự án Điện 1

EVN công bố thành lập Ban quản lý dự án Điện 1

EVN thành lập thêm 5 đơn vị mới trực thuộc Tập đoàn

EVN thành lập thêm 5 đơn vị mới trực thuộc Tập đoàn

Xin dừng việc đổ 2,5 triệu m3 đất, cát thải xuống biển Hòn La

Xin dừng việc đổ 2,5 triệu m3 đất, cát thải xuống biển Hòn La

Sẽ không nhận chìm 2,5 triệu m3 đất cát xuống biển Quảng Bình

Sẽ không nhận chìm 2,5 triệu m3 đất cát xuống biển Quảng Bình

Sẽ không nhấn chìm 2,5 triệu m3 chất thải xuống đáy biển Hòn La

Sẽ không nhấn chìm 2,5 triệu m3 chất thải xuống đáy biển Hòn La

Sẽ không cần nhận chìm 2,5 triệu m³ bùn thải xuống biển Hòn La ?

Sẽ không cần nhận chìm 2,5 triệu m³ bùn thải xuống biển Hòn La ?

Bộ TN-MT nói gì về đề xuất đổ 2,5 triệu m3 bùn thải xuống biển?

Bộ TN-MT nói gì về đề xuất đổ 2,5 triệu m3 bùn thải xuống biển?

Đổ chất thải dự án điện xuống biển Quảng Bình:Hứa minh bạch

Đổ chất thải dự án điện xuống biển Quảng Bình:Hứa minh bạch