Công diễn vở nhạc kịch 'Nhiễu trắng'

Công diễn vở nhạc kịch 'Nhiễu trắng'

Nối tiếp sự thành công từ các mùa trước, lần lượt với các vở nhạc kịch 'Emily', 'Họa', 'Anh là ai?', 'Nhật...