Điện Biên: Tặng lớp học ở bản 'nhiều không'

Điện Biên: Tặng lớp học ở bản 'nhiều không'

Khám răng miễn phí cho trẻ em miền núi: Lớn lên con muốn làm bác sĩ

Khám răng miễn phí cho trẻ em miền núi: Lớn lên con muốn làm bác sĩ

Xây điểm trường, tặng áo ấm cho học sinh vùng cao Điện Biên

Xây điểm trường, tặng áo ấm cho học sinh vùng cao Điện Biên

Mang niềm vui đến với học sinh nghèo ở Lai Châu

Mang niềm vui đến với học sinh nghèo ở Lai Châu

Lai Châu: Khám răng miễn phí cho trẻ em vùng cao dịp Trung thu 2018

Lai Châu: Khám răng miễn phí cho trẻ em vùng cao dịp Trung thu 2018

Trao yêu thương đến trẻ em vùng khó Bình Hòa

Trao yêu thương đến trẻ em vùng khó Bình Hòa

Tiếp sức để trẻ em nghèo dân tộc Bana chinh phục 'con số, mặt chữ'

Tiếp sức để trẻ em nghèo dân tộc Bana chinh phục 'con số, mặt chữ'

Vượt hàng ngàn km đưa áo trắng đến với học sinh nghèo

Vượt hàng ngàn km đưa áo trắng đến với học sinh nghèo

Áo trắng đến tay học sinh điểm trường lẻ Lào Cai trước năm học mới

Áo trắng đến tay học sinh điểm trường lẻ Lào Cai trước năm học mới