Quản lý chất thải nhựa trên biển: Cần chính sách toàn diện

Quản lý chất thải nhựa trên biển: Cần chính sách toàn diện

Rà soát quy định nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất

Rà soát quy định nhập khẩu phế liệu phục vụ sản xuất

Doanh nghiệp nhựa nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ đổi mới công nghệ

Doanh nghiệp nhựa nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ đổi mới công nghệ

VietnamPlas 2018 khai mạc với 520 doanh nghiệp triển lãm

VietnamPlas 2018 khai mạc với 520 doanh nghiệp triển lãm

Nhiều DN quan tâm đến công nghệ sản xuất nhựa tại VietnamPlas 2018

Nhiều DN quan tâm đến công nghệ sản xuất nhựa tại VietnamPlas 2018

520 đơn vị tham gia triển lãm VietnamPlas 2018

520 đơn vị tham gia triển lãm VietnamPlas 2018

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia VietnamPlas 2018

Hơn 500 doanh nghiệp tham gia VietnamPlas 2018

Cổ phiếu tốt cũng không dễ hút dòng tiền

Cổ phiếu tốt cũng không dễ hút dòng tiền

Đề xuất lập quỹ tái sinh môi trường để thu phí 100.000 đồng mỗi tấn phế liệu

Đề xuất lập quỹ tái sinh môi trường để thu phí 100.000 đồng mỗi tấn phế liệu

Sau 40 năm tái chế phế liệu, Trung Quốc chiếm 50% xuất khẩu nhựa thế giới, Việt Nam đang nối gót!

Sau 40 năm tái chế phế liệu, Trung Quốc chiếm 50% xuất khẩu nhựa thế giới, Việt Nam đang nối gót!

Phế liệu kẹt ở cảng, ngành nhựa điêu đứng

Phế liệu kẹt ở cảng, ngành nhựa điêu đứng

Hiệp hội Nhựa nêu kiến nghị để giải quyết khó khăn đầu vào

Hiệp hội Nhựa nêu kiến nghị để giải quyết khó khăn đầu vào

Doanh nghiệp nhựa kêu có thể phá sản do container phế liệu 'nằm' cảng

Doanh nghiệp nhựa kêu có thể phá sản do container phế liệu 'nằm' cảng

Hiệp hội Nhựa Việt Nam nói gì về việc tồn 4.480 container nhựa phế liệu tại Tân Cảng Sài Gòn

Hiệp hội Nhựa Việt Nam nói gì về việc tồn 4.480 container nhựa phế liệu tại Tân Cảng Sài Gòn

Dư địa tăng trưởng mới tại AAA

Dư địa tăng trưởng mới tại AAA

Nhà đâu tư Thái đã 'thâu tóm' xong 54,39% cổ phần tại Nhựa Bình Minh

Nhà đâu tư Thái đã 'thâu tóm' xong 54,39% cổ phần tại Nhựa Bình Minh

Doanh nghiệp nhựa có nguy cơ bị thâu tóm

Doanh nghiệp nhựa có nguy cơ bị thâu tóm

Hành trình 40 năm phát triển

Hành trình 40 năm phát triển