Mạo danh thư ký lãnh đạo cấp cao để ... lừa đảo

Mạo danh thư ký lãnh đạo cấp cao để ... lừa đảo

Khởi tố đối tượng mạo danh thư ký lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Khởi tố đối tượng mạo danh thư ký lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Ba cán bộ xã bị khởi tố

Mạo danh thư ký của lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Mạo danh thư ký của lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Bắt đối tượng mạo danh thư ký của lãnh đạo Bộ Công an đi lừa đảo

Bắt đối tượng mạo danh thư ký của lãnh đạo Bộ Công an đi lừa đảo

Mạo danh thư kí của lãnh đạo Bộ công an nhận... 'chạy án'

Mạo danh thư kí của lãnh đạo Bộ công an nhận... 'chạy án'

Cán bộ công an 'dỏm' lừa chạy án để bỏ túi 3,5 tỷ đồng

Cán bộ công an 'dỏm' lừa chạy án để bỏ túi 3,5 tỷ đồng

Lừa bạc tỉ với 'tấm áo' thư ký lãnh đạo Bộ Công an

Lừa bạc tỉ với 'tấm áo' thư ký lãnh đạo Bộ Công an

Mạo danh thư ký lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Mạo danh thư ký lãnh đạo Bộ Công an để lừa đảo

Khi tình thân… trả giá

Khi tình thân… trả giá