Bản trường ca xúc động sau ngày Bác mất

Bản trường ca xúc động sau ngày Bác mất

Trong rất nhiều tác phẩm nghệ thuật viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, có một bản trường ca xúc động mang tên...