Nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới'- Nguyễn Văn Đông qua đời

Nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới'- Nguyễn Văn Đông qua đời

Vĩnh biệt nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới'

Vĩnh biệt nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới'

Nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới'- Nguyễn Văn Đông qua đời

Nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới'- Nguyễn Văn Đông qua đời

Nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới' ra đi trong nhẹ nhàng

Nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới' ra đi trong nhẹ nhàng

Nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới' qua đời

Nhạc sĩ 'Chiều mưa biên giới' qua đời

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông - tác giả bài 'Chiều mưa biên giới' qua đời ở tuổi 86

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông - tác giả bài 'Chiều mưa biên giới' qua đời ở tuổi 86

Nhạc sĩ Nguyên Văn Đông - tác giả 'Chiều mưa biên giới' qua đời

Nhạc sĩ Nguyên Văn Đông - tác giả 'Chiều mưa biên giới' qua đời

Vĩnh biệt nhạc sĩ Chiều mưa biên giới - Nguyễn Văn Đông

Vĩnh biệt nhạc sĩ Chiều mưa biên giới - Nguyễn Văn Đông