Cơ cấu giống hợp lý, Hà Tĩnh quyết giành vụ xuân thắng lợi

Cơ cấu giống hợp lý, Hà Tĩnh quyết giành vụ xuân thắng lợi

Hà Tĩnh phấn đấu đạt 34 vạn tấn lương thực trong vụ Xuân 2019

Hà Tĩnh phấn đấu đạt 34 vạn tấn lương thực trong vụ Xuân 2019

Lúa lai 3 dòng LY 2009 được công nhận chính thức

Lúa lai 3 dòng LY 2009 được công nhận chính thức

Nơi tuyển chọn 'hoa khôi' cây trồng

Nơi tuyển chọn 'hoa khôi' cây trồng

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được mùa

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được mùa

Hà Nội phấn đấu vụ đông 2.500 tỷ

Hà Nội phấn đấu vụ đông 2.500 tỷ

Khâm phục những huyện nhiều năm lãng quên thuốc BVTV

Khâm phục những huyện nhiều năm lãng quên thuốc BVTV

Bán giống lúa Nhị Ưu 838 'đểu' cho nông dân rồi... bỏ chạy