Nhiều hoạt động hướng tới 20 năm Thành phố Vì hòa bình

Nhiều hoạt động hướng tới 20 năm Thành phố Vì hòa bình

Trưng bày chuyên đề 'Nhật ký hòa bình' tại Nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày chuyên đề 'Nhật ký hòa bình' tại Nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày 'Nhật ký hòa bình' tại Nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày 'Nhật ký hòa bình' tại Nhà tù Hỏa Lò

Trưng bày 'Nhật ký hòa bình': Có những ký ức trở thành nỗi đau ám ảnh

Trưng bày 'Nhật ký hòa bình': Có những ký ức trở thành nỗi đau ám ảnh

Trưng bày 'Nhật ký hòa bình': Gợi ký ức để hướng đến tương lai

Trưng bày 'Nhật ký hòa bình': Gợi ký ức để hướng đến tương lai

Lan tỏa thông điệp Vì hòa bình

Lan tỏa thông điệp Vì hòa bình

Nhân chứng kể chuyện hòa bình ở Hỏa Lò

Nhân chứng kể chuyện hòa bình ở Hỏa Lò

Khai mạc trưng bày 'Nhật ký Hòa Bình' - Những câu chuyện từ quá khứ

Khai mạc trưng bày 'Nhật ký Hòa Bình' - Những câu chuyện từ quá khứ

Mở cửa trưng bày chuyên đề: 'Nhật ký hòa bình' tại di tích Hỏa Lò

Mở cửa trưng bày chuyên đề: 'Nhật ký hòa bình' tại di tích Hỏa Lò

'Nhật ký hòa bình' tại nhà tù Hỏa Lò: Thông điệp hữu nghị Việt - Mỹ

'Nhật ký hòa bình' tại nhà tù Hỏa Lò: Thông điệp hữu nghị Việt - Mỹ

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Nhật ký hòa bình'

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Nhật ký hòa bình'

Hà Nội kỷ niệm 20 năm ' Thành phố vì hòa bình'

'Nhật ký hòa bình' và thông điệp cho ngày mai từ người trong cuộc

'Nhật ký hòa bình' và thông điệp cho ngày mai từ người trong cuộc

'Nhật ký hòa bình'- những câu chuyện về tình đoàn kết, yêu chuộng hòa bình

'Nhật ký hòa bình'- những câu chuyện về tình đoàn kết, yêu chuộng hòa bình