Kình ngư Australia tẩy chay Sun Yang không tới Trung Quốc dự World Cup bơi 2019

Kình ngư Australia tẩy chay Sun Yang không tới Trung Quốc dự World Cup bơi 2019

Chặng 2 FINA Swimming World Cup 2019 được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 8 này sẽ không có tên kình ngư...