Tranh cãi gay gắt nên bỏ hay vẫn giữ kỳ thi giáo viên dạy giỏi

Tranh cãi gay gắt nên bỏ hay vẫn giữ kỳ thi giáo viên dạy giỏi

Việc tổ chức thi giáo viên giỏi vẫn còn rất nhiều ý kiến trái chiều và cũng sẽ khó đi đến hồi kết, thực tế...
Tăng nhiệm kỳ tổ trưởng chuyên môn ở các trường học lên 5 năm là xu thế tất yếu

Tăng nhiệm kỳ tổ trưởng chuyên môn ở các trường học lên 5 năm là xu thế tất yếu

Hình như thời nay lỗi lầm hầu hết đều thuộc về giáo viên

Hình như thời nay lỗi lầm hầu hết đều thuộc về giáo viên

Giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ, hiệu trưởng có thể không ký lại hợp đồng?

Giáo viên không hoàn thành nhiệm vụ, hiệu trưởng có thể không ký lại hợp đồng?

Thưa các thầy cô, hay là ta đấu tranh để công nhận dạy thêm là một nghề?

Thưa các thầy cô, hay là ta đấu tranh để công nhận dạy thêm là một nghề?

Thưởng tết sao lại tùy tâm Hiệu trưởng, kế toán?

Thưởng tết sao lại tùy tâm Hiệu trưởng, kế toán?

Nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề là đề xuất ảo tưởng về bằng cấp

Giáo viên nào có đủ kiến thức để dạy thành công môn Khoa học tự nhiên?

10 sự kiện giáo dục nổi bật năm 2018 do giáo viên bình chọn

Ơ kìa, làm thật ăn cháo, láo nháo sao được ăn cơm?

Mẹ ơi, cô dặn mua quà cho cô...