Nhà báo Nhật Bản hy sinh trên tuyến biên giới Lạng Sơn

Nhà báo Nhật Bản hy sinh trên tuyến biên giới Lạng Sơn

Rất nhiều người con đất Việt đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc...