Bình Thuận vận động chủ đầu tư trả lại dự án 'đảo nhân tạo'

Bình Thuận vận động chủ đầu tư trả lại dự án 'đảo nhân tạo'

Quy hoạch không gian biển để quản lý nhận chìm

Quy hoạch không gian biển để quản lý nhận chìm

Nhấn chìm xuống biển 15,5 triệu m3 vật chất: Thông tin mới

Nhấn chìm xuống biển 15,5 triệu m3 vật chất: Thông tin mới

Thép Hòa Phát xin nhận chìm 15,5 triệu m3 chất nạo vét: Bộ TN&MT nói gì?

Thép Hòa Phát xin nhận chìm 15,5 triệu m3 chất nạo vét: Bộ TN&MT nói gì?

Vì sao các dự án ồ ạt xin nhận chìm chất nạo vét xuống biển?

Vì sao các dự án ồ ạt xin nhận chìm chất nạo vét xuống biển?

Xin phép Thủ tướng cho nhận chìm 15,5 triệu m3 vật chất

Xin phép Thủ tướng cho nhận chìm 15,5 triệu m3 vật chất

Tập đoàn Hòa Phát báo cáo số liệu nạo vét không thống nhất

Tập đoàn Hòa Phát báo cáo số liệu nạo vét không thống nhất

Xin nhấn chìm xuống biển 15,5 triệu m3 vật chất: Lạ lùng

Xin nhấn chìm xuống biển 15,5 triệu m3 vật chất: Lạ lùng

Làm sao giải quyết bùn thải?

Làm sao giải quyết bùn thải?

Quảng Ngãi xin nhận chìm 15,5 triệu m3 chất nạo vét cho dự án thép Hòa Phát Dung Quất

Quảng Ngãi xin nhận chìm 15,5 triệu m3 chất nạo vét cho dự án thép Hòa Phát Dung Quất

Quảng Ngãi xin phép nhận chìm ở biển 15,5 triệu m³ vật chất nạo vét

Quảng Ngãi xin phép nhận chìm ở biển 15,5 triệu m³ vật chất nạo vét

Hòa Phát cũng không thể là ngoại lệ!

Hòa Phát cũng không thể là ngoại lệ!

Xây cảng Dung Quất: Tìm chỗ đổ hơn 15 triệu m3 cát

Xây cảng Dung Quất: Tìm chỗ đổ hơn 15 triệu m3 cát

Sử dụng vật, chất nạo vét để xây kè biển

Sử dụng vật, chất nạo vét để xây kè biển

Quảng Ngãi xin để Thép Hòa Phát nhận chìm 15 triệu m3 vật chất

Quảng Ngãi xin để Thép Hòa Phát nhận chìm 15 triệu m3 vật chất

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tìm giải pháp xử lý bùn nạo vét của các dự án cảng biển

Bà Rịa - Vũng Tàu: Tìm giải pháp xử lý bùn nạo vét của các dự án cảng biển

Chính phủ đồng ý xây kè thay phương án nhận chìm trên biển

Chính phủ đồng ý xây kè thay phương án nhận chìm trên biển

Doanh nghiệp khai thác cảng biển lao đao vì luồng cạn

Doanh nghiệp khai thác cảng biển lao đao vì luồng cạn

Vượt khó bảo đảm thông luồng hàng hải

Vượt khó bảo đảm thông luồng hàng hải

Nhường làng cho nhiệt điện, cần sự đồng thuận của dân

Nhường làng cho nhiệt điện, cần sự đồng thuận của dân

Xin dừng việc đổ 2,5 triệu m3 đất, cát thải xuống biển Hòn La

Xin dừng việc đổ 2,5 triệu m3 đất, cát thải xuống biển Hòn La

Sẽ không nhận chìm 2,5 triệu m3 đất cát xuống biển Quảng Bình

Sẽ không nhận chìm 2,5 triệu m3 đất cát xuống biển Quảng Bình

Biển không phải bãi rác công nghiệp!

Biển không phải bãi rác công nghiệp!

Đề xuất phương án thay thế nhận 2,5 triệu m3 bùn xuống biển

Đề xuất phương án thay thế nhận 2,5 triệu m3 bùn xuống biển

Bộ TN&MT yêu cầu báo cáo khẩn việc nhập khẩu phế liệu

Bộ TN&MT yêu cầu báo cáo khẩn việc nhập khẩu phế liệu

Nhấn chìm 2,5 triệu m3 bùn thải xuống biển: Thận trọng...

Nhấn chìm 2,5 triệu m3 bùn thải xuống biển: Thận trọng...

Sẽ không nhấn chìm 2,5 triệu m3 chất thải xuống đáy biển Hòn La

Sẽ không nhấn chìm 2,5 triệu m3 chất thải xuống đáy biển Hòn La

Sẽ không cần nhận chìm 2,5 triệu m³ bùn thải xuống biển Hòn La ?

Sẽ không cần nhận chìm 2,5 triệu m³ bùn thải xuống biển Hòn La ?

Sẽ không nhấn chìm 2,5 triệu m³ chất thải ra biển Hòn La

Sẽ không nhấn chìm 2,5 triệu m³ chất thải ra biển Hòn La

Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa chấp thuận cho nhận chìm vật, chất nạo vét của dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch

Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa chấp thuận cho nhận chìm vật, chất nạo vét của dự án Trung tâm điện lực Quảng Trạch

Lại mang chất thải đổ ra biển: Bộ mới đồng ý về mặt chủ trương

Lại mang chất thải đổ ra biển: Bộ mới đồng ý về mặt chủ trương

Đổ 2,5 triệu m3 bùn thải xuống biển: Bộ TN-MT chưa quyết

Đổ 2,5 triệu m3 bùn thải xuống biển: Bộ TN-MT chưa quyết

Chưa cấp phép nhận 2,5 triệu m3 bùn ở Quảng Bình

Chưa cấp phép nhận 2,5 triệu m3 bùn ở Quảng Bình

Chưa cấp phép nhấn 2,5 triệu m3 chất thải xuống biển

Chưa cấp phép nhấn 2,5 triệu m3 chất thải xuống biển

Bộ TN-MT nói gì về đề xuất đổ 2,5 triệu m3 bùn thải xuống biển?

Bộ TN-MT nói gì về đề xuất đổ 2,5 triệu m3 bùn thải xuống biển?

Chưa cho phép nhận chìm 2,3 triệu m3 chất nạo vét xuống biển

Chưa cho phép nhận chìm 2,3 triệu m3 chất nạo vét xuống biển

Phải là không khoan nhượng

Phải là không khoan nhượng

Đổ chất thải dự án điện xuống biển Quảng Bình:Hứa minh bạch

Đổ chất thải dự án điện xuống biển Quảng Bình:Hứa minh bạch