Phân ban Ni giới TP.HCM thăm, sách tấn trường hạ Ni

Phân ban Ni giới TP.HCM thăm, sách tấn trường hạ Ni

Nhà sư Thái Lan qua đời 2 tháng, thân thể bất hoại, gương mặt vẫn giữ nụ cười

Nhà sư Thái Lan qua đời 2 tháng, thân thể bất hoại, gương mặt vẫn giữ nụ cười

Chuyện lạ ở ngôi chùa không hòm công đức

Chuyện lạ ở ngôi chùa không hòm công đức

Khám phá ngôi chùa không hòm công đức

Khám phá ngôi chùa không hòm công đức

Ngôi chùa không hòm công đức, nức danh với pho tượng táng 300 năm tuổi

Ngôi chùa không hòm công đức, nức danh với pho tượng táng 300 năm tuổi

Thăm chốn kỳ duyên Thiên Tâm tự

Thăm chốn kỳ duyên Thiên Tâm tự

Ngôi chùa không hòm công đức, nức danh với pho tượng táng 300 năm tuổi

Những ngôi chùa cổ ngàn tuổi hút khách thập phương thời @

Bí ẩn chưa lời giải sau những pho tượng nhục thân của Việt Nam

Thăm ngôi chùa cổ, nơi không có 'bóng dáng' của những chiếc hòm công đức

Ông sư chùa Tiêu và chuyện lạ về 'tượng xác' 300 năm không phân hủy ở Bắc Ninh

Ngôi chùa trên đỉnh non Tiêu