Gia Lai phê duyệt đầu tư 2 dự án điện gió hơn 5.000 tỷ đồng

Gia Lai phê duyệt đầu tư 2 dự án điện gió hơn 5.000 tỷ đồng

UBND tỉnh Gia Lai vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án điện gió có tổng mức đầu tư 5.483...