Quân đội huy động hơn 36.000 người ứng phó bão Nakri

Quân đội huy động hơn 36.000 người ứng phó bão Nakri

Quân khu 5 huy động hơn 24.300 cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão số 6

Quân khu 5 huy động hơn 24.300 cán bộ, chiến sĩ ứng phó bão số 6

Quân khu V huy động hơn 24.000 người ứng phó bão số 6

Quân khu V huy động hơn 24.000 người ứng phó bão số 6

Quốc lộ qua Bình Định ngập cả mét, trạm BOT tê liệt

Quốc lộ qua Bình Định ngập cả mét, trạm BOT tê liệt

Về xã đảo làm chứng minh nhân dân cho người dân

Về xã đảo làm chứng minh nhân dân cho người dân

Nghĩa tình quân dân xã đảo Nhơn Châu

Nghĩa tình quân dân xã đảo Nhơn Châu

Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo

Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, đảo

Thanh niên trẻ khởi nghiệp thành công với nghề nuôi mực cho du lịch

Thanh niên trẻ khởi nghiệp thành công với nghề nuôi mực cho du lịch

Đưa điện vượt trùng khơi

Đưa điện vượt trùng khơi

Giải bài toán đảm bảo nguồn điện cho xã đảo Nhơn Châu

Giải bài toán đảm bảo nguồn điện cho xã đảo Nhơn Châu

'Gia đình bài chòi' ở đảo Cù Lao Xanh

'Gia đình bài chòi' ở đảo Cù Lao Xanh

Giải bài toán đảm bảo nguồn điện cho xã đảo Nhơn Châu

Giải bài toán đảm bảo nguồn điện cho xã đảo Nhơn Châu

Tân Lập - nhà thầu có bước tiến dài tại Bình Định

Tân Lập - nhà thầu có bước tiến dài tại Bình Định

Nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và tri ân người có công với cách mạng

Nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và tri ân người có công với cách mạng

Bình Định: Tập trung hỗ trợ các xã về đích NTM năm 2017

BĐBP Bình Định khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân

BĐBP Bình Định khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho ngư dân