'Hành trình xuyên Việt – Thách thức khắc Nghiệt' hoàn thành lắp đặt 100 máy nước nóng cho 3 địa điểm khó khăn

'Hành trình xuyên Việt – Thách thức khắc Nghiệt' hoàn thành lắp đặt 100 máy nước nóng cho 3 địa điểm khó khăn

'Hành trình xuyên Việt - Thách thức khắc Nghiệt' hoàn thành lắp đặt 100 máy nước nóng cho 3 địa điểm khó khăn
99,26% hộ dân khu vực nông thôn trên cả nước đã có điện

99,26% hộ dân khu vực nông thôn trên cả nước đã có điện

Hơn 99% hộ dân nông thôn đã được sử dụng điện

Hơn 99% hộ dân nông thôn đã được sử dụng điện

Giai đoạn 2021-2025, triển khai cấp điện cho trên 871.000 hộ dân nông thôn, miền núi và hải đảo

Giai đoạn 2021-2025, triển khai cấp điện cho trên 871.000 hộ dân nông thôn, miền núi và hải đảo

Cả nước còn gần 154.000 hộ dân chưa được tiếp cận điện

Cả nước còn gần 154.000 hộ dân chưa được tiếp cận điện

Cung cấp điện cho hơn 17 triệu hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Cung cấp điện cho hơn 17 triệu hộ dân nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

99,26% hộ dân khu vực nông thôn trên cả nước đã có điện

99,26% hộ dân khu vực nông thôn trên cả nước đã có điện

Đã có gần 99,3% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng điện

Đã có gần 99,3% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng điện

Đặt mục tiêu cấp điện cho gần 900.000 hộ dân trong 5 năm tới

Đặt mục tiêu cấp điện cho gần 900.000 hộ dân trong 5 năm tới

Gần 205 nghìn hộ dân tại 5 đảo đã được cấp điện trong 5 năm qua

Gần 205 nghìn hộ dân tại 5 đảo đã được cấp điện trong 5 năm qua

Tiếp tục cấp điện cho hơn 870.000 hộ dân nông thôn, miền núi và hải đảo

Tiếp tục cấp điện cho hơn 870.000 hộ dân nông thôn, miền núi và hải đảo

Chưa hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân nông thôn được cấp điện vào 2020

Chưa hoàn thành mục tiêu 100% hộ dân nông thôn được cấp điện vào 2020

Bước tiến quan trọng đưa dòng điện đến mọi nhà

Bước tiến quan trọng đưa dòng điện đến mọi nhà

Sẽ cấp điện lưới cho 9 hòn đảo ở nước ta

Sẽ cấp điện lưới cho 9 hòn đảo ở nước ta

Cấp điện lưới cho 99,53% dân số là thành tựu nổi bật của Việt Nam

Cấp điện lưới cho 99,53% dân số là thành tựu nổi bật của Việt Nam

Đến cuối năm 2019, đã có 99,26% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng điện

Đến cuối năm 2019, đã có 99,26% hộ dân khu vực nông thôn được sử dụng điện

Thành phố có nhiều phường mang tên danh nhân nhất cả nước

Thành phố có nhiều phường mang tên danh nhân nhất cả nước

Cần 21.143 tỷ đồng cấp điện nông thôn giai đoạn 2021-2025

Cần 21.143 tỷ đồng cấp điện nông thôn giai đoạn 2021-2025

Xã đảo Nhơn Châu đổi thay từ khi có điện lưới quốc gia

Xã đảo Nhơn Châu đổi thay từ khi có điện lưới quốc gia

Bình Định tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 9

Bình Định tập trung khắc phục thiệt hại do bão số 9

Đại sứ EU kêu gọi gắn đầu tư phát triển với bảo vệ môi trường

Đại sứ EU kêu gọi gắn đầu tư phát triển với bảo vệ môi trường

Xã đảo Nhơn Châu đã có điện lưới quốc gia

Xã đảo Nhơn Châu đã có điện lưới quốc gia

Xã đảo Nhơn Châu chính thức có điện quốc gia

Xã đảo Nhơn Châu chính thức có điện quốc gia

Khánh thành dự án đưa điện lưới ra đảo Nhơn Châu

Khánh thành dự án đưa điện lưới ra đảo Nhơn Châu

Xã đảo Nhơn Châu bừng sáng khi có điện lưới quốc gia

Xã đảo Nhơn Châu bừng sáng khi có điện lưới quốc gia

Hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu

Hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu

Chính thức cấp điện cáp ngầm cho 3.000 dân đảo Cù Lao Xanh

Chính thức cấp điện cáp ngầm cho 3.000 dân đảo Cù Lao Xanh

Hoàn thành dự án đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu

Hoàn thành dự án đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu

Khánh thành dự án đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu

Khánh thành dự án đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu

Xây dựng 'Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa'

Xây dựng 'Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa'

Ra quân chiến dịch 'Hãy làm sạch biển' năm 2020

Ra quân chiến dịch 'Hãy làm sạch biển' năm 2020

Ra quân chiến dịch 'Hãy làm sạch biển' năm 2020

Ra quân chiến dịch 'Hãy làm sạch biển' năm 2020

Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa

Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa

Nhiều hoạt động của tuổi trẻ trong phong trào 'Chống rác thải nhựa'

Nhiều hoạt động của tuổi trẻ trong phong trào 'Chống rác thải nhựa'

Biến Cù Lao Xanh thành 'Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa'

Biến Cù Lao Xanh thành 'Đảo thanh niên xanh không rác thải nhựa'

Người dân xã đảo Nhơn Châu phấn khởi đón điện lưới quốc gia

Người dân xã đảo Nhơn Châu phấn khởi đón điện lưới quốc gia

Đóng điện dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho đảo Nhơn Châu

Đóng điện dự án cấp điện bằng cáp ngầm cho đảo Nhơn Châu

Bình Định: 650 hộ dân xã đảo sẽ được sáng điện từ dự án cáp ngầm xuyên biển

Bình Định: 650 hộ dân xã đảo sẽ được sáng điện từ dự án cáp ngầm xuyên biển

Kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu

Kéo điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu

Giải quyết tốt kiến nghị của cử tri có tác động rất lớn đến niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước

Giải quyết tốt kiến nghị của cử tri có tác động rất lớn đến niềm tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước

Bình Định dừng đón khách tại các điểm tham quan và xã đảo Nhơn Châu

Bình Định dừng đón khách tại các điểm tham quan và xã đảo Nhơn Châu

Tuổi trẻ Bình Định sôi nổi với chương trình 'Tháng ba biên giới'

Tuổi trẻ Bình Định sôi nổi với chương trình 'Tháng ba biên giới'

Bình Định tạm dừng đưa, đón khách du lịch ra Cù Lao Xanh

Bình Định tạm dừng đưa, đón khách du lịch ra Cù Lao Xanh

Công nhận 2 địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Công nhận 2 địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Công nhận 2 địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Công nhận 2 địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới