Kiếp đời ai oán của vị Hoàng hậu qua tay 4 đời Hoàng đế

Cả cuộc đời, nàng chưa từng được quyết định chuyện trọng đại cho bản thân, hoàn toàn dựa theo sự sắp xếp...
Linh Thái hậu thời Bắc Ngụy: Ác mẫu giết con, tư thông dâm loạn, cưỡng bức đàn ông

Linh Thái hậu thời Bắc Ngụy: Ác mẫu giết con, tư thông dâm loạn, cưỡng bức đàn ông

Cái kết ê chề của vị Thái hậu từng khiến Hoàng đế thay đổi luật pháp, tư thông với em rể và hại chết con đẻ

Cái kết ê chề của vị Thái hậu từng khiến Hoàng đế thay đổi luật pháp, tư thông với em rể và hại chết con đẻ

Khám phá vị thái hậu giết con để được thoải mái 'ngoại tình'

Khám phá vị thái hậu giết con để được thoải mái 'ngoại tình'

Cuộc đời truân chuyên của một vị Hoàng hậu

Cuộc đời truân chuyên của một vị Hoàng hậu

Cuộc đời truân chuyên của một Hoàng hậu: Lần lượt gả cho ba vị Hoàng đế, sau cùng bị Hoàng đế thứ tư giết chết vì không chịu thị tẩm

Cuộc đời truân chuyên của một Hoàng hậu: Lần lượt gả cho ba vị Hoàng đế, sau cùng bị Hoàng đế thứ tư giết chết vì không chịu thị tẩm

Vì sao Quan Vũ không phải là 'đệ nhất chiến thần' Trung Quốc

Vì sao Quan Vũ không phải là 'đệ nhất chiến thần' Trung Quốc