Bạo hành vì muốn trẻ 'khỏe mạnh', chủ cơ sở mầm non lãnh 2 năm tù

Bạo hành vì muốn trẻ 'khỏe mạnh', chủ cơ sở mầm non lãnh 2 năm tù

Vụ cơ sở Mẹ Mười bạo hành trẻ: Đinh Thị Hồng lĩnh án 2 năm tù

Vụ cơ sở Mẹ Mười bạo hành trẻ: Đinh Thị Hồng lĩnh án 2 năm tù

Clip: Bảo mẫu nhóm trẻ Mẹ Mười trả giá đắt vì bạo hành trẻ em

Clip: Bảo mẫu nhóm trẻ Mẹ Mười trả giá đắt vì bạo hành trẻ em

Bảo mẫu nhóm trẻ Mẹ Mười lãnh án 2 năm tù

Bảo mẫu nhóm trẻ Mẹ Mười lãnh án 2 năm tù

Kết án 2 năm tù chủ cơ sở Mẹ Mười đối xử tàn ác với trẻ em

Kết án 2 năm tù chủ cơ sở Mẹ Mười đối xử tàn ác với trẻ em

Chủ cơ sở Mẹ Mười lĩnh án 2 năm tù về tội hành hạ trẻ

Chủ cơ sở Mẹ Mười lĩnh án 2 năm tù về tội hành hạ trẻ

Chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười ở Đà Nẵng bạo hành trẻ lĩnh 2 năm tù

Chủ cơ sở nhóm trẻ Mẹ Mười ở Đà Nẵng bạo hành trẻ lĩnh 2 năm tù

Chủ cơ sở kiêm bảo mẫu lãnh 2 năm tù vì hành hạ trẻ em

Chủ cơ sở kiêm bảo mẫu lãnh 2 năm tù vì hành hạ trẻ em

Chủ cơ sở Mẹ Mười đánh trẻ dã man bị tuyên 2 năm tù

Chủ cơ sở Mẹ Mười đánh trẻ dã man bị tuyên 2 năm tù

Chủ cơ sở Mẹ Mười đánh trẻ dã man bị khủng hoảng, gia đình ly tán

Chủ cơ sở Mẹ Mười đánh trẻ dã man bị khủng hoảng, gia đình ly tán

Đà Nẵng: 17 trường mầm non công lập thí điểm nhận trẻ từ 6 – 18 tháng tuổi

Đà Nẵng: 17 trường mầm non công lập thí điểm nhận trẻ từ 6 – 18 tháng tuổi

Vụ bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Mẹ Mười: Tai họa rình rập người nghèo

Vụ bạo hành trẻ em tại Nhóm trẻ Mẹ Mười: Tai họa rình rập người nghèo

Sẽ khởi tố bảo mẫu vừa đút cháo vừa đánh vào mặt trẻ về tội hành hạ người khác

Sẽ khởi tố bảo mẫu vừa đút cháo vừa đánh vào mặt trẻ về tội hành hạ người khác

Clip: Đóng cửa nhóm trẻ Mẹ Mười, phụ huynh bức xúc kéo đến kể tội

Clip: Đóng cửa nhóm trẻ Mẹ Mười, phụ huynh bức xúc kéo đến kể tội