Cứu thế giới khỏi biến đổi khí hậu

Cứu thế giới khỏi biến đổi khí hậu

Các nhà khoa học quốc tế đã đưa ra một kế hoạch 13 điểm chống lại sự nóng lên toàn cầu qua việc tập trung...