Lãnh đạo WB gửi Thủ tướng các báo cáo mới nhất về kinh tế-xã hội Việt Nam

Lãnh đạo WB gửi Thủ tướng các báo cáo mới nhất về kinh tế-xã hội Việt Nam

Thủ tướng: Mong WB tư vấn, đóng góp ý kiến cho Chính phủ

Thủ tướng: Mong WB tư vấn, đóng góp ý kiến cho Chính phủ

Đầu tư vốn vay IBRD cho phát triển hạ tầng

Đầu tư vốn vay IBRD cho phát triển hạ tầng

Lãnh đạo WB gửi Thủ tướng các báo cáo mới nhất về kinh tế-xã hội Việt Nam

Lãnh đạo WB gửi Thủ tướng các báo cáo mới nhất về kinh tế-xã hội Việt Nam

Ngân hàng Thế giới có Chủ tịch mới

Ngân hàng Thế giới có Chủ tịch mới

Việt Nam trước thách thức tăng trưởng để thoát bẫy thu nhập trung bình

Việt Nam trước thách thức tăng trưởng để thoát bẫy thu nhập trung bình

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro

Giám đốc WB: Hành trình của Việt Nam chỉ mới bắt đầu

Giám đốc WB: Hành trình của Việt Nam chỉ mới bắt đầu

Ra mắt ấn phẩm Khung chính sách kinh tế Việt Nam

Ra mắt ấn phẩm Khung chính sách kinh tế Việt Nam

Nhóm Ngân hàng Thế giới tài trợ 200 tỷ USD cho ứng phó biến đổi khí hậu

Nhóm Ngân hàng Thế giới tài trợ 200 tỷ USD cho ứng phó biến đổi khí hậu

World Bank rót 200 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

World Bank rót 200 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

Ngân hàng thế giới đầu tư 200 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

Ngân hàng thế giới đầu tư 200 tỷ USD chống biến đổi khí hậu

Ngân hàng Thế giới cam kết đầu tư 200 tỉ USD chống biến đổi khí hậu

Ngân hàng Thế giới cam kết đầu tư 200 tỉ USD chống biến đổi khí hậu

WB chi 200 tỷ USD cho kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu

WB chi 200 tỷ USD cho kế hoạch hành động chống biến đổi khí hậu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc điều hành WB

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Giám đốc điều hành WB