Thành tựu không thể phủ nhận

Trong nhiều bài viết trên mạng gần đây, một số người đã đưa ra những nhận xét võ đoán và thông tin sai lệch...