Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa làm tranh Đông Hồ

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa làm tranh Đông Hồ

Việt Nam tích cực thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới

Việt Nam tích cực thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới

Tiếp khách

Tăng cường hỗ trợ xây dựng bản sắc văn hóa chung ASEAN

Tăng cường hỗ trợ xây dựng bản sắc văn hóa chung ASEAN

Nhóm AWCH gặp mặt đầu Xuân, trổ tài thêu tay truyền thống

Nhóm AWCH gặp mặt đầu Xuân, trổ tài thêu tay truyền thống

Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN lạc giữa mùa cam

Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN lạc giữa mùa cam

Trải nghiệm làm vườn của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN trải nghiệm làm bánh gối, bánh trung thu

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tham gia làm món ăn Cung đình Thái Lan

Nhóm AWCH trải nghiệm 'là nghệ nhân' làng gốm Bát Tràng

Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội gặp mặt nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội gặp mặt đầu Xuân