Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội hái hoa trổ tài làm nước hoa hồng

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội hái hoa trổ tài làm nước hoa hồng

Ngày 19/3, tại vườn hồng (Hà Nội), Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội (AWCH) đã tham quan vườn trồng...
Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội trổ tài làm món ăn Brunei

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội trổ tài làm món ăn Brunei

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội thăm và trao quà cho thành viên Hợp tác xã Vụn Art

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội thăm và trao quà cho thành viên Hợp tác xã Vụn Art

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội trao quà trung thu cho trẻ khuyết tật ở Sóc Sơn, Hà Nội

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội trao quà trung thu cho trẻ khuyết tật ở Sóc Sơn, Hà Nội

Nhóm AWCH tìm hiểu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược của Việt Nam

Nhóm AWCH tìm hiểu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược của Việt Nam

Nhóm AWCH tìm hiểu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược của Việt Nam

Nhóm AWCH tìm hiểu về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thảo dược của Việt Nam

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa làm tranh Đông Hồ

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa làm tranh Đông Hồ

Việt Nam tích cực thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới

Việt Nam tích cực thực hiện các mục tiêu về bình đẳng giới

Phó Chủ tịch nước: Nhóm AWCH là cầu nối giữa phụ nữ Việt Nam với phụ nữ các nước ASEAN

Phó Chủ tịch nước: Nhóm AWCH là cầu nối giữa phụ nữ Việt Nam với phụ nữ các nước ASEAN

Tiếp khách

Tăng cường hỗ trợ xây dựng bản sắc văn hóa chung ASEAN

Tăng cường hỗ trợ xây dựng bản sắc văn hóa chung ASEAN

Nhóm AWCH gặp mặt đầu Xuân, trổ tài thêu tay truyền thống

Nhóm AWCH gặp mặt đầu Xuân, trổ tài thêu tay truyền thống

Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN lạc giữa mùa cam

Nhóm phụ nữ cộng đồng ASEAN lạc giữa mùa cam

Trải nghiệm làm vườn của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội

Trải nghiệm làm vườn của Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN trải nghiệm làm bánh gối, bánh trung thu

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN trải nghiệm làm bánh gối, bánh trung thu

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tham gia làm món ăn Cung đình Thái Lan

Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tham gia làm món ăn Cung đình Thái Lan