Biến tiềm năng thành động lực

Biến tiềm năng thành động lực

Một báo cáo cho thấy, tốc độ tăng trưởng lượt khách quốc tế hàng năm của du lịch Việt Nam là 30% trong 3...