Chuyến bay cứu trợ nạn nhân sóng thần của Vietjet cất cánh trong đêm

Chuyến bay cứu trợ nạn nhân sóng thần của Vietjet cất cánh trong đêm

Hàng cứu trợ của Vietjet Air đến với nạn nhân động đất, sóng thần Indonesia

Hàng cứu trợ của Vietjet Air đến với nạn nhân động đất, sóng thần Indonesia

Vietjet mang hàng cứu trợ nạn nhân chịu thảm họa sóng thần ở Indonesia

Vietjet mang hàng cứu trợ nạn nhân chịu thảm họa sóng thần ở Indonesia

Lãnh đạo cùng nhân viên Vietjet mang đến trung thu đầm ấm cho trẻ khuyết tật

Lãnh đạo cùng nhân viên Vietjet mang đến trung thu đầm ấm cho trẻ khuyết tật

Vụ VietJet bị khách hàng tố làm hư hại hành lý : Nạn nhân sẽ đưa VietJet Air ra tòa?

Vụ VietJet bị khách hàng tố làm hư hại hành lý : Nạn nhân sẽ đưa VietJet Air ra tòa?

Vietjet cùng quỹ Mãi mãi tuổi 20 tặng quà người dân huyện Mường Lát

Vietjet cùng quỹ Mãi mãi tuổi 20 tặng quà người dân huyện Mường Lát

Nhân viên Vietjet xé vé trước mặt khách sẽ bị xử lý ra sao?

Nhân viên Vietjet xé vé trước mặt khách sẽ bị xử lý ra sao?