Nhân tài đất Việt 2018: Sức mạnh công nghệ số, đón đầu cách mạng 4.0

Nhân tài đất Việt 2018: Sức mạnh công nghệ số, đón đầu cách mạng 4.0

Phát động 'Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018' tại Đà Nẵng

Phát động 'Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018' tại Đà Nẵng

Giao lưu phát động 'Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018'

Giao lưu phát động 'Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018'

Nhân tài Đất Việt 2018: Một mùa Giải thưởng với nhiều điểm đổi mới!

Nhân tài Đất Việt 2018: Một mùa Giải thưởng với nhiều điểm đổi mới!

VNPT-IT có hàng nghìn kỹ sư phát triển sản phẩm công nghệ mới

VNPT-IT có hàng nghìn kỹ sư phát triển sản phẩm công nghệ mới

Chính thức phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

Chính thức phát động giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

Nhân tài Đất Việt 2018 tăng gấp đôi giá trị giải thưởng, có thêm hạng mục Sản phẩm số triển vọng

Nhân tài Đất Việt 2018 tăng gấp đôi giá trị giải thưởng, có thêm hạng mục Sản phẩm số triển vọng