Tết Việt ở Mông Cổ - Đậm đà bản sắc quê hương

Tết Việt ở Mông Cổ - Đậm đà bản sắc quê hương

Vui đón Xuân Mậu Tuất tại Ulaanbaatar

Vui đón Xuân Mậu Tuất tại Ulaanbaatar

Tết Việt ở Mông Cổ - Đậm đà bản sắc quê hương

Tết Việt ở Mông Cổ - Đậm đà bản sắc quê hương

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ M.Ên-khơ-bon-đơ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ M.Ên-khơ-bon-đơ

Lãnh đạo nước ta tiếp, đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Lãnh đạo nước ta tiếp, đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2.9: Ulan Bator rực rỡ cờ, hoa

Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2.9: Ulan Bator rực rỡ cờ, hoa