Giáo viên phát giấy khen hàng loạt và nỗi lo nhân tài 'ảo'

Giáo viên phát giấy khen hàng loạt và nỗi lo nhân tài 'ảo'

Giấy khen ngày càng mất đi giá trị khi cuối năm học, gần như em nào cũng có. Những lớp toàn 'nhân tài' như...