Nuôi cá bằng công nghệ 'sông trong ao'

Nuôi cá bằng công nghệ 'sông trong ao'

Mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cá 'sông trong ao' là hệ thống bể nuôi cá có thiết kế đặc biệt. Ở đầu mỗi...