Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

TTXVN - Sáng 22-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại T.Ư, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ...
Ra mắt sổ tay tuyên truyền đối ngoại 'Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam'

Ra mắt sổ tay tuyên truyền đối ngoại 'Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam'

Ra mắt cuốn sách 'Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam'

Ra mắt cuốn sách 'Rạng danh Tổ quốc cơ đồ Việt Nam'

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Đại hội XIII của Đảng: Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Đại hội XIII của Đảng: Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Báo Nhân Dân ra mắt sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Báo Nhân Dân ra mắt sách 'Tầm nhìn chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc'

Bổ nhiệm đồng chí Phạm Minh Tuấn giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

NXB Chính trị quốc gia Sự thật có tân Giám đốc kiêm Tổng Biên tập

NXB Chính trị quốc gia Sự thật có tân Giám đốc kiêm Tổng Biên tập

Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm cán bộ

Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm cán bộ

Bổ nhiệm Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Bổ nhiệm Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Đồng chí Phạm Minh Tuấn là tân Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Đồng chí Phạm Minh Tuấn là tân Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Giới thiệu sách về lực lượng Công an nhân dân

Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Lễ giới thiệu sách của Bộ Công an tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Giới thiệu những ấn phẩm tiêu biểu của ngành Công an

Giới thiệu những ấn phẩm tiêu biểu của ngành Công an

Giới thiệu nhiều cuốn sách giá trị của ngành Công an

Giới thiệu nhiều cuốn sách giá trị của ngành Công an

Nâng cao chất lượng việc xuất bản sách lý luận, chính trị của Công an nhân dân

Nâng cao chất lượng việc xuất bản sách lý luận, chính trị của Công an nhân dân

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống

Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (5/12/1945 - 5/12/2020)

Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (5/12/1945 - 5/12/2020)

Hội thảo khoa học quốc gia 'Sách Lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'

Hội thảo khoa học quốc gia 'Sách Lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'

Đổi mới toàn diện, đồng bộ, nâng cao hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị (*)

Sách lý luận, chính trị đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sách lý luận, chính trị đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sách lý luận, chính trị luôn là vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén

Sách lý luận, chính trị luôn là vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén

Hội thảo về sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hội thảo về sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Hội thảo 'Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'

Hội thảo 'Sách lý luận, chính trị với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc'

Sách lý luận, chính trị đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sách lý luận, chính trị đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản và phát hành sách lý luận, chính trị

Triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Triển lãm sách kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Triển lãm hàng trăm đầu sách của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Triển lãm hàng trăm đầu sách của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức triển lãm sách tại Phố sách 19/12

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức triển lãm sách tại Phố sách 19/12

NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách 'Các dân tộc ở Việt Nam'

NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách 'Các dân tộc ở Việt Nam'

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách 'Các dân tộc ở Việt Nam'

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu bộ sách 'Các dân tộc ở Việt Nam'

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Không ngừng đổi mới, nâng cao hoạt động xuất bản

Không ngừng đổi mới, nâng cao hoạt động xuất bản

Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đại hội thi đua yêu nước Nhà xuất bản Chính trị QG Sự thật

Đại hội thi đua yêu nước Nhà xuất bản Chính trị QG Sự thật

Đại hội Thi đua yêu nước Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Đại hội Thi đua yêu nước Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ra mắt tiểu thuyết lịch sử đồ sộ về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Ra mắt tiểu thuyết lịch sử đồ sộ về cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước

Giới thiệu bộ tiểu thuyết lịch sử ''Đường thời đại''

Giới thiệu bộ tiểu thuyết lịch sử ''Đường thời đại''

Nhiều tấm lòng cùng hướng về miền Trung

Nhiều tấm lòng cùng hướng về miền Trung