Sốc toàn tập vụ đổi 100 USD; tranh cãi gay gắt về đề nghị Grab bồi thường

Sốc toàn tập vụ đổi 100 USD; tranh cãi gay gắt về đề nghị Grab bồi thường

Nhà thầu kéo lùi tiến độ 3 dự án nhiệt điện của PVN?

Nhà thầu kéo lùi tiến độ 3 dự án nhiệt điện của PVN?

Nhà thầu bị Mỹ cấm vận, dự án nhiệt điện 1,2 tỷ USD của Việt Nam 'lao đao'

Nhà thầu bị Mỹ cấm vận, dự án nhiệt điện 1,2 tỷ USD của Việt Nam 'lao đao'

Bị Mỹ cấm vận, nhà thầu dự án nhiệt điện tỷ USD muốn 'đẩy' công việc và trách nhiệm sang PVN

Bị Mỹ cấm vận, nhà thầu dự án nhiệt điện tỷ USD muốn 'đẩy' công việc và trách nhiệm sang PVN

Nhà máy nhiệt điện Long Phú: Không làm chủ được tiến độ vì… Mỹ cấm vận Nga

Nhà máy nhiệt điện Long Phú: Không làm chủ được tiến độ vì… Mỹ cấm vận Nga

PVN gỡ khó cho hai dự án nhiệt điện miền Nam

PVN gỡ khó cho hai dự án nhiệt điện miền Nam

PVN gỡ khó cho 2 dự án nhiệt điện miền Nam

PVN gỡ khó cho 2 dự án nhiệt điện miền Nam