Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hai máy thở cao cấp cho BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An nhân dịp BV...
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, làm việc tại tỉnh Nghệ An

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NGHỆ AN

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NGHỆ AN

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố Bệnh viện HNĐK Nghệ An là tuyến cuối KCB khu vực Bắc Trung Bộ

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố Bệnh viện HNĐK Nghệ An là tuyến cuối KCB khu vực Bắc Trung Bộ

Bệnh viện HNĐK Nghệ An trở thành Bệnh viện tuyến cuối của Bắc Trung Bộ

Bệnh viện HNĐK Nghệ An trở thành Bệnh viện tuyến cuối của Bắc Trung Bộ

BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An trở thành BV tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ

BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An trở thành BV tuyến cuối khu vực Bắc Trung Bộ

Công bố Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là tuyến cuối khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ

Công bố Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An là tuyến cuối khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trở thành tuyến cuối khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ

Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An trở thành tuyến cuối khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ trao tặng máy thở cho bệnh viện ở Nghệ An

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ trao tặng máy thở cho bệnh viện ở Nghệ An

BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An là tuyến cuối khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ

BV Hữu nghị đa khoa Nghệ An là tuyến cuối khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ

Công bố Quyết định Bệnh viện HNĐK Nghệ An là tuyến cuối khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung bộ

Công bố Quyết định Bệnh viện HNĐK Nghệ An là tuyến cuối khám chữa bệnh khu vực Bắc Trung bộ