Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: 'Anh nhắm mắt một thiên đường mây trắng'

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: 'Anh nhắm mắt một thiên đường mây trắng'

Nhà thơ, Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo qua đời: Thứ hàng dễ vỡ …

Nhà thơ, Nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo qua đời: Thứ hàng dễ vỡ …

Nguyễn Trọng Tạo, người nghệ sĩ đa tài, đa mang trên nẻo đường vạn dặm

Nguyễn Trọng Tạo, người nghệ sĩ đa tài, đa mang trên nẻo đường vạn dặm

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: Một nghệ sĩ tài hoa, đầy nhân cách

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo: Một nghệ sĩ tài hoa, đầy nhân cách

Nhà thơ-nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo ra đi, để lại một 'Khúc hát sông quê'

Nhà thơ-nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo ra đi, để lại một 'Khúc hát sông quê'

Tác giả ca khúc 'Làng quan họ quê tôi' đã qua đời

Tác giả ca khúc 'Làng quan họ quê tôi' đã qua đời

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 73

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 73