Phát hiện rúng động 63 thi thể trẻ sơ sinh giấu trong nhà tang lễ

Phát hiện rúng động 63 thi thể trẻ sơ sinh giấu trong nhà tang lễ

Phát hiện 63 thi thể trẻ sơ sinh và thai nhi giấu trong nhà tang lễ

Phát hiện 63 thi thể trẻ sơ sinh và thai nhi giấu trong nhà tang lễ

Bàng hoàng phát hiện 60 thi thể trẻ sơ sinh và bào thai giấu trong nhà tang lễ

Bàng hoàng phát hiện 60 thi thể trẻ sơ sinh và bào thai giấu trong nhà tang lễ

Tìm thấy thi thể 11 trẻ sơ sinh giấu trên trần nhà

Tìm thấy thi thể 11 trẻ sơ sinh giấu trên trần nhà

Phát hiện thi thể 11 trẻ sơ sinh bị giấu trên trần nhà

Phát hiện thi thể 11 trẻ sơ sinh bị giấu trên trần nhà

Mỹ: Tìm thấy thi thể 11 trẻ sơ sinh giấu trên trần nhà

Mỹ: Tìm thấy thi thể 11 trẻ sơ sinh giấu trên trần nhà

Phát hiện 11 thi thể trẻ em trong nhà tang lễ bị đóng cửa

Phát hiện 11 thi thể trẻ em trong nhà tang lễ bị đóng cửa

11 thi thể trẻ sơ sinh bị giấu kín trên trần nhà tang lễ đã đóng cửa

11 thi thể trẻ sơ sinh bị giấu kín trên trần nhà tang lễ đã đóng cửa

Phát hiện 11 thi thể trẻ sơ sinh bị giấu trên trần nhà tang lễ tại Mỹ

Phát hiện 11 thi thể trẻ sơ sinh bị giấu trên trần nhà tang lễ tại Mỹ