Vẹn nguyên niềm tin với Đảng

Vẹn nguyên niềm tin với Đảng

Triển lãm về Đảng Cộng sản Việt Nam chủ đề 'Thắp lửa niềm tin' sẽ diễn ra tại di tích, số 1 Hỏa Lò, Hà Nội...
Thắp ngọn lửa niềm tin từ nơi gian khó nhất

Thắp ngọn lửa niềm tin từ nơi gian khó nhất

Trưng bày chuyên đề 'Thắp lửa niềm tin'

Trưng bày chuyên đề 'Thắp lửa niềm tin'

Trưng bày nhiều kỷ vật gắn bó với các đảng viên trung kiên thời kháng chiến

Trưng bày nhiều kỷ vật gắn bó với các đảng viên trung kiên thời kháng chiến

'Thắp lửa niềm tin' chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng

'Thắp lửa niềm tin' chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng

'Thắp lửa niềm tin' chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

'Thắp lửa niềm tin' chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Lan tỏa hơn nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Lan tỏa hơn nữa niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng