Gỡ khó cho công tác tu bổ di tích

Gỡ khó cho công tác tu bổ di tích

Các huyện Quốc Oai, Thường Tín, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Mỹ Ðức… có điều kiện kinh tế khó khăn hơn khu vực nội...