Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cuba

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba thăm, làm việc tại Việt Nam

Đoàn đại biểu cấp cao Trung tâm những người lao động Cuba thăm, làm việc tại Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Một số hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cộng hòa Cuba

Một số hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Cộng hòa Cuba

Toàn cảnh chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn cảnh chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thân tình như vòng tay ôm siết!

Thân tình như vòng tay ôm siết!

Hình ảnh ngày đầu chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hình ảnh ngày đầu chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước CH Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm cấp Nhà nước CH Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Cuba

Quan hệ Việt Nam-Cuba: Biểu tượng của thời đại

Quan hệ Việt Nam-Cuba: Biểu tượng của thời đại

Việt Nam - Cuba: Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Việt Nam - Cuba: Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư

Quan hệ Việt Nam - Cuba: Biểu tượng của thời đại

Quan hệ Việt Nam - Cuba: Biểu tượng của thời đại

Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Đại sứ Cuba tại Việt Nam: Tiếp tục gìn giữ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba

Người dân mỗi nước đã góp phần xây đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

Người dân mỗi nước đã góp phần xây đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Pháp: Dấu mốc mới của tình hữu nghị

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Pháp: Dấu mốc mới của tình hữu nghị

Tổng bí thư sẽ thăm chính thức CH Pháp và thăm cấp Nhà nước CH Cuba

Tổng bí thư sẽ thăm chính thức CH Pháp và thăm cấp Nhà nước CH Cuba

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Pháp và Cuba từ ngày 25/3

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Pháp và Cuba từ ngày 25/3