Vietcombank cấp khoản tín dụng 4.000 tỷ đồng tài trợ xây dựng công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Vietcombank cấp khoản tín dụng 4.000 tỷ đồng tài trợ xây dựng công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Vừa qua, tại tỉnh Hòa Bình, đã diễn ra Lễ khởi công công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng do Tập...
Đại hội lần thứ IV của Đảng: Thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên CNXH

Đại hội lần thứ IV của Đảng: Thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước tiến lên CNXH

Ðại hội Đảng V: Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân

Ðại hội Đảng V: Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân

Đại hội lần thứ IV của Đảng: Thống nhất Tổ quốc, cả nước tiến lên CNXH

Đại hội lần thứ IV của Đảng: Thống nhất Tổ quốc, cả nước tiến lên CNXH

Rộng mở con đường hưng thịnh

Rộng mở con đường hưng thịnh

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

Vietcombank cấp 4.000 tỷ đồng cho nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Vietcombank cấp 4.000 tỷ đồng cho nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Hà Nội vận hành 72 trạm bơm lấy nước sản xuất vụ xuân

Hà Nội vận hành 72 trạm bơm lấy nước sản xuất vụ xuân

Dự án mở rộng thủy điện Hòa Bình: Phương án tối ưu

Dự án mở rộng thủy điện Hòa Bình: Phương án tối ưu

Vietcombank cấp gói tín dụng 4.000 tỷ đồng mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Vietcombank cấp gói tín dụng 4.000 tỷ đồng mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Người dân không chấp nhận 'hai tối, một sáng, hai sáng, một tối'

Người dân không chấp nhận 'hai tối, một sáng, hai sáng, một tối'

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (mở rộng)

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình (mở rộng)

Vietcombank tài trợ 4.000 tỷ đồng xây dựng thủy điện Hòa Bình mở rộng

Vietcombank tài trợ 4.000 tỷ đồng xây dựng thủy điện Hòa Bình mở rộng

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng: Bổ sung nguồn điện lớn vào hệ thống điện quốc gia

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng: Bổ sung nguồn điện lớn vào hệ thống điện quốc gia

Vietcombank cấp 4.000 tỷ đồng tài trợ xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Vietcombank cấp 4.000 tỷ đồng tài trợ xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Vietcombank hỗ trợ vốn cho dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Vietcombank hỗ trợ vốn cho dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình

Khởi công, khánh thành cùng lúc 3 dự án lớn

Khởi công, khánh thành cùng lúc 3 dự án lớn

Khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình: Thực hiện đúng tiến độ, chất lượng từng hạng mục

Mở rộng nhà máy thủy điện Hòa Bình: Thực hiện đúng tiến độ, chất lượng từng hạng mục

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH MỞ RỘNG

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không để xảy ra thiếu điện

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu không để xảy ra thiếu điện

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Công ty Thủy điện Hòa Bình góp phần phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Công ty Thủy điện Hòa Bình góp phần phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Khởi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

EVN khởi công dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.200 tỷ đồng

EVN khởi công dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.200 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khởi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát lệnh khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công xây dựng dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.200 tỷ đồng

Khởi công xây dựng dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.200 tỷ đồng

Thủ tướng dự lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng dự lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Chùm ảnh: Thủ tướng dự lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Chùm ảnh: Thủ tướng dự lễ khởi công công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng: Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn

Thủ tướng: Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn

Khởi công nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.000 tỉ

Khởi công nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hơn 9.000 tỉ

Khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát lệnh khởi công công trình Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủy điện Hòa Bình mở rộng thêm 2 tổ máy, đầu tư hơn 9.220 tỉ đồng

Thủy điện Hòa Bình mở rộng thêm 2 tổ máy, đầu tư hơn 9.220 tỉ đồng

Thủ tướng dự lễ khởi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng dự lễ khởi công Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức khởi công xây dựng Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức khởi công xây dựng Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát động khởi công Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Thủ tướng phát động khởi công Thủy điện Hòa Bình mở rộng